ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ