องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

Gallery :: หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ โดยสรุปได้ดังนี้

-----------------------------------------------------

 
         1. หารือตามแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565) ของแผนพัฒนาหมู่บ้านสำหรับเชื่อมโยงและรับการสนับสนุนงบประมาณ 2567 โดย หน่วยงาน อบต. ได้ขอความร่วมมือท่านผู้นำชุมชนส่งเอกสารอำเภอและ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หน่วยงานละ 1 เล่ม 
         2. หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์ โดย หน่วยงาน อบต.ได้ขอความร่วมมือกับท่านผู้นำชุมชนให้สำรวจต้นไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์ที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนที่ใช้ถนนเส้นทางนั้นๆ เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ป่าไม้ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด และจะได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 
รูปไอคอนโลโก้ Facebook ไอคอน Facebook, Facebook ไอคอน, ไอคอนโลโก้, Facebook  ฟ้าภาพ PNG และ เวกเตอร์ สำหรับการดาวน์โหลดฟรี | ไอคอน, ไอคอนโซเชียลมีเดีย,  การออกแบบนามบัตร
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 65   View : 127