องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: อบรมคุณธรรม จริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ วัดกู่อุบมุง ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ : 24 มีนาคม 58   View : 162