องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน


 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่าย 2563.xlsx   11 มี.ค. 64 5
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินฯ2563.xlsx   11 มี.ค. 64 4
สรุปผลการดำเนินการตามแผนการเบิกจ่าย 2563.xlsx   11 มี.ค. 64 5
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินฯ2563.xlsx   11 มี.ค. 64 4
  View : 118
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :