องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 63 View : 309
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :