องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ผลการประเมิความพึงพอใจ ณ จุดบริการ


สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ 
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 พฤษภาคม 63 View : 320
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :