องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ผลการประเมิความพึงพอใจ ณ จุดบริการ


สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 154
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :