องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ


พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542



ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 189
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :