องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ขออนุมัติขยายเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี 2564


ขออนุมัติขยายเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปี 2564ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 38
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :