องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา


ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ประกาศสมัยประชุมสภาฯ ปี ๒๕๖๔.docx   9 ส.ค. 64 8
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปี2563.docx   9 ส.ค. 64 14
  View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :