องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ


การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เรียกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3.docx   20 ส.ค. 64 4
เรียกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2.docx   20 ส.ค. 64 4
เรียกสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.docx   9 ส.ค. 64 5
เรียกสามัญ สมัยที่ 1_64 (ครั้งแรก).docx   9 ส.ค. 64 10
หนังสือส่งประชุมสภาครั้งที่1-4.docx   9 ส.ค. 64 9
  View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :