องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 26
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :