องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 74
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :