องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 สิงหาคม 65 View : 17
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :