องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ITA ประจำปี 2565 5 ม.ค. 65 105
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5 ม.ค. 65 58
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 ม.ค. 65 64