องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

 

 

 palad01
นายศิริชัย คำนวนดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ
 

mp1
นางสาวกุลวดี วงษ์วิพัฒน์
รองปลัด อบต.

 

   
นางสาวสุจิตรา คำนวนดี
หัวหน้าสำนักปลัด


 

 

 

mp5

น.ส.นันธนาพร วิเศษวงษา
นักพัฒนาชุมชน

 นางสาวธารารัตน์  มิตรอุดม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 


ส.อ.สนั่น วงษ์ดี 
จนท.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 

mp13

น.ส.สุวิญชา ดิษฐเนตร
เจ้าพนักงานธุรการ

       
replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags ysl replica handbags replica handbags hermes replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags mulberry replica handbags gucci replica handbags hermes replica handbags givenchy replica handbags gucci replica handbags hermes replica handbags Christian Dior replica handbags louis vuitton replica handbags gucci replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 70-462 70-461 70-410 MB2-701 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 1d0-610 1z0-507 220-801 220-802 312-49v8 312-50v8 642-416 642-584 642-618 100-101 200-101 200-120 350-001 350-018 350-029 350-030 350-050 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413
View : 1057