องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร

 

 

 
boss1

นายกัมพล เกาะกิ่ง
นายก อบต.

 
 boss2
นายชูศักดิ์  พรหมศร
รองนายก อบต.
   boss3

นายสมพร กุดหอม
รองนายก อบต.

   boss4
นายสุรชัย ผาดโผน
เลขานุการนายก อบต.
View : 1584