องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทำเนียบสมาชิกสภา


2

นายสังคม จันทราไชย
ประธานสภาฯ

 
 14-7-2
นางสง่า มาลัย
รองประธานสภาฯ
 

 

 palad01

นายศิริชัย คำนวณดี
เลขานุการสภาฯ

3

นายเผด็จ เต็มใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 1

4-1-1

นายทองอินทร์ บุญโสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 1

sapaM2 1

นายนิคม คำไฮ
ส.อบต. หมู่ที่ 2

sapaM2 2

นายสุนทร พิมพา
ส.อบต. หมู่ที่ 2

sapaM3 1

นายกันยา บ่อใหญ่
ส.อบต. หมู่ที่ 3

sapaM3 2

นายถวิล ปุริสาย
ส.อบต. หมู่ที่ 3

sapaM4 1

นางศุภิสรา เต็มใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

sapaM4 2

นายทองแดง  พิมภา
ส.อบต. หมู่ที่ 4

10-5-1
นาย...
ส.อบต. หมู่ที่ 5

11-6-1

นายกมล ปัตริยะ
ส.อบต. หมู่ที่ 6

12-6-2

นายวีรวัฒน์ พันจริต
ส.อบต. หมู่ที่ 6

sapaM7

นายก้องไพรวรรณ  ตะนุเรือง
ส.อบต. หมู่ที่ 7

View : 1317