องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายกัมพล เกาะกิ่ง
นายก อบต.

นายชูศักดิ์ พรหมศร
รองนายก อบต.

นายสมพร กุดหอม
รองนายก อบต.