องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายพหลยุทธ บทมูล
นายก อบต.
0610197550

นายสุริยา สุดสงสาร
รองนายก

นายสังคม จันทราไชย
รองนายก

นายสุนทร พิมพา
เลขาฯนายก