องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 10 ส.ค. 65 (ดูู 50)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่ากา... วันที่ 2 ส.ค. 65 (ดูู 17)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานุวรรณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานุวรรณ ... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 23)

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 20)

ฝึกอาชีพให้กับสตรีและผู้ว่างงาน

โครงการฝึกอาชีพให้กับสตรีและผู้ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 23)

ฉีดพ่นยุง

ฉีดพ่นยุง ... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 24)

ประเพณีบุญบั้งไฟ2565

ประเพณีบุญบั้งไฟ2565 ... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 26)

กีฬาต้านยาเสพติด ปี65

*** กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง... วันที่ 28 ก.พ. 65 (ดูู 115)

ประชุมจัดตั้งศูนย์ CI

*** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณพร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ... วันที่ 25 ก.พ. 65 (ดูู 112)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีท่านนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 60)

มอบรถเข็น (วีลแชร์)

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้ดำเนินการมอบรถเข็น (วีลแชร์) ตามโครงการร้อยเอ็ดปันส... วันที่ 22 ก.พ. 65 (ดูู 108)

หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม้สงวนหวงห้ามที่อยู่ริมทางสาธารณประโยชน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น... วันที่ 11 ก.พ. 65 (ดูู 101)

ประชุมยกระดับ ITA

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ --------------------------------------------------------------------- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... วันที่ 10 ก.พ. 65 (ดูู 64)

ประชุมผู้ทำนาปรัง สถานีสูบน้ำชานุวรรณ 2

วันที่ 26 มกราคม 2565 ท่านนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.ชานุวรรณ ได้ร่วมประชุมกับกลุ... วันที่ 26 ม.ค. 65 (ดูู 116)

ประชุม คณะกรรมการ สปก.อ.พนมไพร

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ โดย นายพหลยุทธ บทมูล นายกอบต. ร่วมประชุม คณะกรรมการ สปก.อ.... วันที่ 26 ม.ค. 65 (ดูู 71)

ถนนนำร่องถนนไร้ฝุ่น

ถนนนำร่องถนนไร้ฝุ่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ท่านนายกฯพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจดูงานถนนนำ... วันที่ 26 ม.ค. 65 (ดูู 99)

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส ... วันที่ 26 ม.ค. 65 (ดูู 70)

ประชุม ศปก.ต.ชานุวรรณ

วันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 9.00-12.00 น. คณะกรรมการ ศปก.ต. ประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคระบาดละลอกใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.... วันที่ 17 ม.ค. 65 (ดูู 122)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 ... วันที่ 14 ม.ค. 65 (ดูู 121)

ประชุมสมัยแรก

ประชุมสมัยแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ วันที่ 7 มกราคม 2565 โดยนายอำเภอพนมไพร นายสุเทพ พิมพิรัตน์ &n... วันที่ 7 ม.ค. 65 (ดูู 124)