องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

*** เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำ... วันที่ 6 ก.ย. 66 (ดูู 37)

โครงการป้องกันช่วยเหลือเด็กจมน้ำ2566

โครงการป้องกันช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ... วันที่ 9 ส.ค. 66 (ดูู 30)

การถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566

...ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดโครงการส่งเส... วันที่ 27 ก.ค. 66 (ดูู 44)

หมู่​บ้าน​ไร้คลอง หมู่​ที่ 7

*** หมู่​บ้าน​ไร้คลอง หมู่​ที่ 7 บ้านดงสว่าง ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 0.60 เมตร ได้รับความร่วมมือ​ควา... วันที่ 26 ก.ค. 66 (ดูู 40)

โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคระบาด หมู่ที่5

*** เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายพหลยุทธ บทมูลได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมความรู้เรื่องโรคระบาด ... วันที่ 25 ก.ค. 66 (ดูู 39)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขั... วันที่ 18 ก.ค. 66 (ดูู 41)

งานมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 20

งานมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 11-12 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เ... วันที่ 30 มิ.ย. 66 (ดูู 36)

โครงการจัดอบรมยาเสพติด (ศตส.) ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้จัดโครงการจัดอบรมยาเสพติด (ศตส.) ประจำปี 2566 ... วันที่ 27 มิ.ย. 66 (ดูู 72)

ประชุมเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2566 ... วันที่ 23 มิ.ย. 66 (ดูู 35)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประช... วันที่ 1 พ.ค. 66 (ดูู 68)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ที่วัดบ้านชานุวรรณ นายสุเทพ พิมพิรัต... วันที่ 21 ม.ย. 66 (ดูู 76)

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบป... วันที่ 18 ม.ย. 66 (ดูู 85)

พัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลชานุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลชานุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรร... วันที่ 31 มี.ค. 66 (ดูู 47)

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำป... วันที่ 1 ก.พ. 66 (ดูู 115)

กิจกรรมเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดกิจกรรมมาตรการ No Gift Policy นำโดยนายกองค์การบริหา... วันที่ 9 ธ.ค. 65 (ดูู 140)

โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำลชานุวรรณ ได้จัดโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2... วันที่ 2 พ.ย. 65 (ดูู 138)

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 10 ส.ค. 65 (ดูู 191)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่ากา... วันที่ 2 ส.ค. 65 (ดูู 116)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานุวรรณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานุวรรณ ... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 116)

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 122)