องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Big Cleanning Day

Big Cleanning Day ... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 8)

มอบรถสามล้อโยกมือให้กับผู้พิการ

มอบรถสามล้อโยกมือให้กับผู้พิการ ... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 11)

ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ

ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ... วันที่ 9 ส.ค. 64 (ดูู 9)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปี2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบต.ชานุวรรณร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลชานุวรรณ ปลูกป่าเพ... วันที่ 27 ก.ค. 64 (ดูู 11)

ประชาสัมพันธ์ปราบปรามยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ปราบปรามยาเสพติด ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 18)

จิตอาสาภัยพิบัติ62

จิตอาสาภัยพิบัติ62 ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 16)

พัฒนาศักยภาพเยาวชน2563

พัฒนาศักยภาพเยาวชน2563 ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 15)

ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีและผู้ว่างงาน

ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีและผู้ว่างงาน ปี 2563 ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 17)

ตั้งจุดบริการประชาชน

ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 15)

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา63ร่วมกับหน่วยงานอื่น

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา63ร่วมกับหน่วยงานอื่น ... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 15)

กีฬาต้านยาเสพติด

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ โดย ท่านคม กนกนภากุล สมาช... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 37)

ตลาดห้าแยกพนัส

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้เปิดตลาดห้าแยกบ้านพนัส ณ เวลา 15.00 น. ตลาดห้าแยกบ... วันที่ 16 มี.ค. 64 (ดูู 53)

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ... วันที่ 9 มี.ค. 64 (ดูู 38)

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณเข้าร่วมรับชมกา... วันที่ 9 ธ.ค. 63 (ดูู 63)

โครงการจิตอาสาเคลื่อนที่ทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณได้จัดทำโครงการจิตอาสาเคลื่อนที่ทำดีด้วยหัวใจร่วมกับทางอำเภอ พร้อมทั้งผ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 64)

กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร ... วันที่ 28 ต.ค. 63 (ดูู 101)

กิจกรรมปลูกป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ตำบลชานุวรรณ ... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 97)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ... วันที่ 20 ก.ค. 63 (ดูู 100)

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ... วันที่ 10 ก.ค. 63 (ดูู 103)

ถวายเทียนวันเข้าพรรษา63

กิจกรรมการถวายเทียนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 94)