องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.ชานุวรรณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบร... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 281)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ณ ลานพระบรมรูป ร.5 ศาลากลางจั... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 322)

วันสตรีสากล ประจำปี 2558

วันสตรีสากล ประจำปี 2558... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 298)

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2557

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2557 ... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 281)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 248)

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557 ... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 239)

โครงการแข่งขันกีฬาชานุวรรณเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2554

โครงการแข่งขันกีฬาชานุวรรณเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2554 ... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 260)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ วัดกู่อุบมุง ต.กุดน้ำ... วันที่ 24 มี.ค. 58 (ดูู 263)