องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นางรุ้งนภา บุญวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิรุต คำพงษา
นายช่างไฟฟ้า