องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์
 

" ชานุวรรณน่าอยู่  ส่งเสริมความรุ้  พัฒนาเศรษฐกิจ  ยกระดับชีวิตให้มีสุข "

View : 1259