องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
                                                                 ส่วนการคลัง
 

 
 

mp6
นางนิธินาถ  สุดบอนิจ
หัวหน้าส่วนการคลัง

 


 

mp3
นางดวงใจ   เนาวบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
  mp11                                      
 
  นายวีรพงษ์   สารมาตย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

นางสง่า   มาลัย
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
replica handbags replica handbags louis vuitton replica
handbags
louis vuitton replica handbags ysl replica handbags replica handbags hermes replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags mulberry replica handbags gucci replica handbags hermes replica handbags givenchy replica handbags gucci replica handbags hermes replica handbags Christian Dior replica handbags louis vuitton replica handbags gucci replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 70-462 70-461 70-410 MB2-701 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 1d0-610 1z0-507 220-801 220-802 312-49v8 312-50v8 642-416 642-584 642-618 100-101 200-101 200-120 350-001 350-018 350-029 350-030 350-050 70-457 N10-005 1Z0-061 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413
View : 659