องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :