องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
บันทึกการประชุมสภาสามัญ 22 มิ.ย. 65 2
แจ้งนัดประชุม ประจำปี 2564 22 มิ.ย. 65 2
ประกาศเรียกสภา ปี 2564 22 มิ.ย. 65 2
ประกาศเรียกประชุมสภา 20 ส.ค. 64 115
รายงานการประชุมสภา 9 ส.ค. 64 126
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 9 ส.ค. 64 116
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา 9 ส.ค. 64 143
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสภา 9 ส.ค. 64 171
บันทึกการประชุมสภา 19 มิ.ย. 63 244
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 10 มิ.ย. 63 228
แจ้งประชุมสภา 2 มิ.ย. 63 247
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 24 ม.ย. 63 243
ประกาศเรียกประชุมสภา 24 ม.ย. 63 216
นัดประชุมสภา 24 ม.ย. 63 204
รายงานการประชุมสภา 24 ม.ย. 63 286
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 24 ม.ย. 63 257