องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองการศึกษาฯ 24 ม.ย. 63 242
หน้าที่กองข่าง 24 ม.ย. 63 231
หน้าที่กองคลัง 24 ม.ย. 63 245
หน้าที่สำนักปลัด 24 ม.ย. 63 226
อำนาจหน้าที่ อบต 24 ม.ย. 63 223