องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองการศึกษาฯ 24 ม.ย. 63 108
หน้าที่กองข่าง 24 ม.ย. 63 99
หน้าที่กองคลัง 24 ม.ย. 63 104
หน้าที่สำนักปลัด 24 ม.ย. 63 101
อำนาจหน้าที่ อบต 24 ม.ย. 63 101