องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองการศึกษาฯ 24 ม.ย. 63 155
หน้าที่กองข่าง 24 ม.ย. 63 145
หน้าที่กองคลัง 24 ม.ย. 63 150
หน้าที่สำนักปลัด 24 ม.ย. 63 141
อำนาจหน้าที่ อบต 24 ม.ย. 63 135