องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองการศึกษาฯ 24 ม.ย. 63 83
หน้าที่กองข่าง 24 ม.ย. 63 71
หน้าที่กองคลัง 24 ม.ย. 63 78
หน้าที่สำนักปลัด 24 ม.ย. 63 77
อำนาจหน้าที่ อบต 24 ม.ย. 63 77