องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หน้าที่กองการศึกษาฯ 24 ม.ย. 63 282
หน้าที่กองข่าง 24 ม.ย. 63 269
หน้าที่กองคลัง 24 ม.ย. 63 286
หน้าที่สำนักปลัด 24 ม.ย. 63 265
อำนาจหน้าที่ อบต 24 ม.ย. 63 263